Błąd ceny produktu w sklepie internetowym - Prawo-IT

Amadeusz Sejud blog prawniczy prawo-it.pl

Baner

Błąd ceny produktu w sklepie internetowym

Prowadzenie sklepu internetowego w zdecydowanej większości przypadków oznacza wystawianie na sprzedaż znacznej liczby przedmiotów nawet każdego dnia. Oczywistym jest, iż nie trudno w takim razie o pomyłkę przy tworzeniu opisu towaru. Problem pojawić się może jednak wtedy, gdy sprzedawca internetowy pomyli się przy wpisywaniu tych danych, które mają stanowić podstawowe warunki potencjalnej umowy sprzedaży pomiędzy nim a kupującym.

Charakter prawny pomyłki sprzedawcy.

Najistotniejszym postanowieniem umowy z punktu widzenia sprzedawcy zazwyczaj będzie cena wystawianego towaru, równocześnie to właśnie przy jej wpisywaniu na stronie sklepu internetowego najłatwiej się pomylić. Wystarczy przecież zapomnieć jednego lub kilku zer, czy przestawić pozycję przecinka a warunki możliwej do zawarcia przez sklep internetowy umowy zmieniają się diametralnie. Oczywiście można powiedzieć, że każdy powinien dbać o własne interesy i pomyłka sprzedawcy jest naturalnym zjawiskiem w obrocie gospodarczym, które powinno być zweryfikowane, i rzeczywiście w przypadku gdy sprzedawca omyłkowo cenę zawyży klienci sklepu po prostu nie skorzystają z możliwości zawarcia transakcji uznając ją po prostu za niekorzystną. Problem powstaje jednak wtedy, gdy cena zostanie znacznie zaniżona ponieważ rodzi to pokusę do wykorzystania okazji na tańszy niż to zwyczajnie możliwe zakup. Z pomocą przychodzą nam przepisy Kodeksu cywilnego, gdzie zawarta jest konstrukcja błędu oświadczeń woli:

Art. 84. § 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy (…) mogła z łatwością błąd zauważyć; (…)

Na pierwszy rzut oka nie powinno być problemu z zastosowaniem tej konstrukcji przy błędnym wpisaniu ceny na stronie sklepu internetowego należy jednak pamiętać, iż po stronie sprzedawcy mamy do czynienia z zawodowym charakterem działalności a wtedy według przepisów prawa obowiązuje go podwyższony standard staranności przy czynnościach prawnych. Równocześnie jednak sprzedaż towaru po nieświadomie zaniżonej cenie prowadzi do dysproporcji świadczeń stron umowy, sprzedawca wydaje towar wart znacznie więcej niż kupujący jest zobowiązany za niego zapłacić. Ta nieekwiwalentność może stanowić również naruszenie zasady uczciwego obrotu, co przy jej zakwalifikowaniu w poczet zasad współżycia społecznego, powodowałoby nieważność umowy. Interpretacja pomyłki w cenie nie jest więc zatem tak jasna jak mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka tak więc z pomocą przyjdzie nam orzecznictwo sądów powszechnych.

Konsekwencje nieświadomego zaniżenia ceny.

Przed Sądem Okręgowym w Gliwicach toczyła się tego typu sprawa i wówczas uznano, iż znacząca dysproporcja pomiędzy ceną widniejącą na stronie sklepu internetowego uzasadnia wątpliwości co do zgodności intencji sprzedawcy z jego oświadczeniem woli. Podniesiono również, iż kupujący z łatwością zauważyć błąd sprzedawcy  porównując ofertę złożoną przez sprzedawcę z ofertami innych sprzedających, a nawet bez dalszego sprawdzania kierując się jedynie zasadami logiki i doświadczenia życiowego również dlatego, że korzystał już wcześniej z usług sklepów internetowych i posiadał w tym zakresie pewne doświadczenie. Pozwala to na spełnienie przesłanek błędu z k.c. a w konsekwencji skuteczne uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli przez sprzedawcę. Sprawa zawodowego charakteru działalności sprzedawcy została zaś rozwiązana przez przyjęcie, iż ochrona interesów konsumenta nie uzasadnia rażącego naruszenia praw sprzedających. Należy zatem pamiętać, że sprzedawca nie stoi zatem na straconej pozycji i jego pomyłka nie musi oznaczać wysokich strat nawet w przypadku, gdy kupującym jest konsument.