Umowa o tworzenie i administrowanie na danych - Prawo-IT

Amadeusz Sejud blog prawniczy prawo-it.pl

Baner

Umowa o tworzenie i administrowanie na danych

Charakter prawny umowy

Przetwarzanie danych osobowych to bardzo specyficzny temat, ustawa ochronie danych osobowych wprowadza szereg obwarowań dotyczących przechowywania baz danych jak i administrowania nimi. W celu wypełnienia licznych wymogów nałożonych na przedsiębiorców często zatrudniani się specjaliści jak i pracownicy odpowiedzialni wyłącznie za tworzenie i administrowanie bazami danych osobowych. Umowa o dokonywanie takich czynności jest umową nienazwaną prawa cywilnego do której zastosowanie znajdą przepisy o zleceniu. Za nietrafny należy uznać pogląd kwalifikacji umowy o administrowanie bazami danych osobowych jako umowy o dzieło gdyż jest ona tzw. umową rezultatu. Umowa zlecenia jest zaś umową starannego działania, która na podstawie Kodeksu cywilnego, polega na dokonaniu określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Zleceniobiorca wykonuje czynności określone w treści tej umowy którymi w tym przypadku będzie tworzenie i administrowanie baz danych.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Ustawa o ochronie danych osobowych umożliwia przekazanie przetwarzania danych innej osobie przez administratora. Obwarowane jest to szeregiem wymogów co do treści i formy takiej umowy z uwagi na szczególnie wrażliwy sektor jakim jest przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z ustawą umowa taka musi być zawarta na piśmie, brak jest co prawda ustanowionego rygoru nieważności w przypadku niezachowania formy, to fakt ukształtowania umowy na piśmie podlega kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych co może skutkować nałożeniem dotkliwej kary pieniężnej w przypadku niedochowania tego obowiązku. Konieczne jest również określenie zakresu i celu przetwarzania danych w umowie, co również podlega kontroli GIODO z uwagi, że naruszenie takiego postanowienia umownego narusza nie tylko samą umowę ale również i ustawę. Z uwagi na to iż umowa taka również będzie umową nienazwaną w rozumieniu przepisów prawa cywilnego zastosowanie tu znajdą także przepisy o zleceniu.